Medezeggenschapraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR regelt inspraak van ouders en al het personeel. Zij stelt zicht op als een positief kritische raad die graag wil dat beide scholen, zowel de Dr. De Visserschool als De Rietvink, op een zo goed mogelijke wijze geleid en georganiseerd worden. De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden (evenredig verdeeld over beide scholen) en vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden. De leden van de raad hebben in principe zitting voor drie jaar en kunnen vervolgens voor dezelfde periode herkozen worden. De samenstelling is als volgt:

Leerkrachten Ouders
Dr. De Visserschool
Daniëlle Wijbrandi MR Veronique van MalVeronique van Mal
_DSC9413Yolanda Staden Bram Heijnsbroek
De Rietvink
Baukje-SikmaBaukje Sikma Peter Zeeman
Leonie van BergenLeonie van Bergen KlaasKlaas Romkes

 

De MR heeft tot taak het meedenken en adviseren over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan voorstellen doen aan de directie en standpunten kenbaar maken en heeft adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om bepaalde voorstellen van de directie. De MR heeft een basisreglement waarin alle zaken geregeld zijn. In het geval van instemmingsrecht moet de directie daar rekening mee houden en het bewuste voorstel aanpassen.

Gemiddeld 1x p/maand van 20.00-22.00 uur, komt de MR bijeen, wisselend op de beide locaties. Het resterende vergaderschema voor 2018-2019 kunt u hier downloaden.

MR jaarplan 2018-2019

De directie woont steeds het tweede deel van de vergadering bij om voorstellen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Alle vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat iedereen de vergaderingen bij kan wonen als toehoorder. De leden van de raad staan open voor vragen van ouders en personeelsleden. Wanneer dat nodig is zal de MR vragen bespreken in de vergadering. Notulen worden gepubliceerd op de website van de school, zodra ze zijn goedgekeurd evenals het jaarverslag.

In de GMR worden zaken besproken die een meerderheid van de 4 clusters aangaan. Er is ook hier sprake van initiatief-, advies- en instemmingsrecht. Samenwerking met een terugkoppeling aan de MR van het betreffende cluster is hierbij – dat spreekt – van groot belang. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar: v_van_mal@hotmail.com

Hieronder kunt u de goedgekeurde MR notulen en overig nieuws downloaden:

2019-01-17 MR jaarverslag 2017-2018
2019-01-09 MR Notulen
2018-11-26 MR Notulen
2018-10-24 MR Notulen
2018-09-10 MR Notulen
2018-06-18 MR Notulen
2018-05-23 MR Notulen
2018-03-07 MR Notulen
2018-02-05 MR Notulen
2018-01-10 MR Notulen

 

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s