Internationalisering en Burgerschap

Grenzen vervagen. De samenleving internationaliseert. De wereld globaliseert. Kinderen van nu groeien op in een wereld die niet meer stopt bij de grens. Zij worden wereldburgers. Voor ons is het dus vanzelfsprekend om internationalisering een belangrijke plek te geven in het basisonderwijs. Het is onze taak om kinderen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. Dit betekent ook dat de wereldtaal Engels niet te passeren is. Kinderen krijgen daarom al vanaf groep 1 vreemdetalenonderwijs. U kunt dan later samen met uw zoon of dochter eventueel kiezen voor tweetalig voortgezet onderwijs.

Voorbeelden van Internationalisering en Burgerschap in ons onderwijs zijn:

  • Engelse lesmethode ‘Groove me’
  • 1x per week staat er een stelling centraal voor meningsvorming
  • Buitenlandse studenten geven Engelse les
  • Bezoeken PCPO-school waar vluchtelingen worden opgevangen en onderwijs krijgen
  • Politieke stellingen beargumenteren naar aanleiding van Prinsjesdag
  • Bezoeken aan religieuze instelling en verdiepen in andere culturen
  • Gastlessen door Unicef
  • Leren iets te doen voor een ander zonder belangen
  • Het jaarlijks kiezen van een goed doel

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s