Sociaal Emotionele Ontwikkeling

De leerlingen van de Dr. De Visserschool en De Rietvink ontwikkelen een positief zelfbeeld en leren omgaan met emoties van zichzelf en de ander.

Kinderen worden niet geboren met een positief of negatief zelfbeeld. Hun beeld wordt gevormd door wat anderen zeggen en hoe ze behandeld worden. Bij ons op school doet ieder kind ertoe. Ieder kind mag er zijn. Ieder kind moet gezien worden. We zorgen voor een veilige omgeving waar kinderen zich prettig voelen. Dit doen we door complimenten te geven, te waarderen wat goed gaat en opbouwende feedback te geven. In deze veilige leeromgeving krijgen kinderen de kans om de gevolgen van het eigen gedrag te ervaren. Maar ook wijzelf hebben hierin een voorbeeldfunctie. Dit begint al bij binnenkomst. Kinderen begroeten de leerkracht met een hand, een knikje of een knuffel. Onze leerkrachten maken echt contact met elk kind dat de klas instapt.

Een positief zelfbeeld is voor iedereen belangrijk. Het is een essentieel ingrediƫnt voor zelfvertrouwen. Dit geldt zeker voor kinderen. Hier ligt de basis voor verdere ontwikkeling. Het zelfbeeld wordt uiteindelijk gevormd door duizend-en-een ervaringen. Dit begint al vanaf de geboorte en de omgang met ouders. Daarna volgen al snel alle indrukken met vriendjes en leeftijdsgenoten. Ook de school levert een belangrijke bijdrage aan het zelfbeeld van een kind. In alles wat we doen komen sociale vaardigheden om de hoek kijken.

Dit begint meteen in de onderbouw. Daar leren onze kinderen wat oogcontact doet in een gesprek. Kijk je echt naar iemand? Luister je echt? Naarmate kinderen groeien ontwikkelen de sociale vaardigheden mee. Kinderen leren stevig te staan, te gronden. Leren samen te werken. Met emoties om te gaan, want ook die zijn er en hoe ga je daarmee om? Of zelf een standpunt in te nemen, met behoud van respect naar anderen. Observatie van kinderen: hoe zitten ze in hun vel? Welke sociaal emotionele ontwikkeling verdient extra aandacht? In de oudergesprekken krijgen ouders daar terugkoppeling op.

Meer hierover kunt u lezen in ons SCHOOLPLAN.