Oudervereniging

Binnen onze school zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit een groep van circa 8 enthousiaste ouders die graag willen meedenken over een groot aantal zaken die plaatsvinden in en rondom de school. De oudervereniging heeft een aantal taken:

Ondersteunen van activiteiten
De oudervereniging heeft een actieve rol in het organiseren en financieren van activiteiten binnen de school zoals bosdag, schoolreisjes en ondersteunen van jaarlijks terugkerende schoolfeesten (Kerst, Sint, Pasen, sportdag etc).

Beheren van de ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt van haar leden (de ouders) een vrijwillige jaarlijkse vooraf vastgestelde bijdrage. Deze gelden worden beheerd door het bestuur van de oudervereniging. In overleg met de schooldirectie wordt er jaarlijks besproken waar deze gelden aan worden besteed. Hierbij moet u denken aan zaken als het opknappen van het schoolplein, een bijdrage aan het inrichten van de leslokalen, het opknappen van de speelzaal, een pingpongtafel enz.

Het bestuur van de oudervereniging legt tijdens de jaarvergadering verantwoording af over de besteding van de gelden. Tijdens de jaarvergadering wordt de contributie voor het komende schooljaar vastgesteld. Ouders ontvangen hierna per gezin een acceptgiro. Naast het vastgestelde bedrag  kunt u op vrijwillige basis dit bedrag verhogen. Indien de kosten voor deze bijdrage voor u een probleem vormen, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Leergeld.

Contact
Om onze rol als oudervereniging goed te kunnen vervullen, stellen uw  input zeer op prijs. U kunt ons aanspreken of  u kunt mailen naar  de secretaris, Odette van de Velde, naar drdevisserschool@gmail.com. Nieuwe ideeën en creatieve inbreng zijn van harte welkom.

De leden van het bestuur van de oudervereniging zijn:
Bob van der Hulst – voorzitter
Odette van de Velde – secretaris
Hein van den Hout – algemeen lid
Jaap Broekers – algemeen lid