Onderwijs en kwaliteit

Centraal staat de brede ontwikkelingen van kinderen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel niveau. Belangrijk hierbij is dat de cognitieve vakken geïntegreerd worden met andere vakken zoals bijvoorbeeld wereldoriëntatie, cultuur etc.

Een andere vereiste is het bieden van uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar bestaande lesmethodes en onderzocht welke methode het beste past bij het leerdoel.

Een derde belangrijk aspect van deze stuurgroep is het inspelen op ons principe ‘ieder kind is uniek’. Vanuit die gedachte werken we met driestromenland. Kinderen krijgen afhankelijk van hun individuele behoefte instructie op boven-, midden- of onderstroom niveau. Voor kinderen in de boven- en onderstroom wordt passend onderwijs aangeboden dat voldoet aan de individuele leerbehoefte van elk kind.

Tot slot is kennisdeling van leerkrachten onderling een belangrijk aandachtspunt. Op deze manier leren we van elkaar en werken we bouw- en vakoverstijgend.

Voorbeelden van Onderwijs en Kwaliteit op leerling niveau:

  • Passend onderwijsaanbod voor ieder kind
  • Coöperatief leren
  • Oriënteren op nieuwe lesmethodes
  • Pilots opzetten voor een nieuwe lesmethode

Voorbeelden van Onderwijs en Kwaliteit voor leerkrachten:

  • Teamleren
  • Scholing bij nieuwe lesmethodes
  • Portal waar prestaties en ontwikkelingen van leerlingen in bijgehouden worden
  • Gezamenlijk stuurgroepen evaluatie
  • Borgen van afspraken om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te bewaken

De stuurgroep Onderwijs en Kwaliteit brengt eigen nieuwsbrieven uit om u van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s