Missie / Visie

Toekomstvisie op ons onderwijs

Kinderen een zo breed mogelijke kijk op de wereld geven is ons uitgangspunt. We willen creativiteit in denken en doen stimuleren en zijn er op gericht talenten van kinderen verder te ontwikkelen. De komende periode willen we kinderen leren om zelf meer eigen keuzes te maken en zich steeds meer bewust te maken van hun eigen ontwikkeling. Kinderen zelf leren om door te zetten of om ergens nog beter in te worden of te weten dat je iets soms minder goed kan en dat kan accepteren en weten dat je samen sterker bent.