PeuterPlus

14 maart 2023

Sommige kinderen zijn in hun peutertijd al écht aan school toe. Ze zijn leergierig en vervelen zich snel zonder uitdagende activiteit. Voor die kinderen start de Dr. De Visserschool met PeuterPlus: een opstapje naar de basisschool, om je kind te geven wat het eigenlijk al nodig heeft.

Peuterplein

Exclusief voor kinderen van drie jaar, die met hun vierde naar de Dr. De Visserschool zullen gaan, hebben wij PeuterPlus ontwikkeld. Met een groep van maximaal 16 PeuterPlussers proeven zij op woensdagochtend en vrijdagmiddag al spelenderwijs van het basisonderwijs. Wij volgen hierbij de ontwikkelmethode Peuterplein. Deze loopt parallel aan Kleuterplein in de groepen 1 en 2.

In Peuterplein worden sociaal-emotionele aspecten, motoriek, geletterdheid en een kennismaking met cijfers behandeld. In zogenaamde peuterateliers worden de leerlingen door externe professionals meegenomen in bijvoorbeeld dans en muziek. Waar mogelijk combineren we activiteiten met onze kleuters.

Mooie uitdaging

De enthousiaste leerkrachten Irma van der Schaar en Charlotte Janus hebben beiden hun sporen verdiend in het basisonderwijs en behoren tot het vaste team van de Dr. De Visserschool. Didactisch gezien, hebben zij de kinderen méér te bieden dan het gebruikelijke aanbod in de kinderopvang. Daarin schuilt dus een mooie uitdaging voor nieuwsgierige leerlingen, die zo met een voorsprong beginnen aan hun basisschool.

Nieuw in breda

Met PeuterPlus introduceren wij het eerste pre-kleuterconcept in Breda, volgens een beproefde methode. We onderhouden intensieve contacten met scholen die al langer een vergelijkbaar programma aanbieden. Peuterplus valt onder de wet voor kinderdagverblijven en voldoet dus aan alle eisen die daaraan worden gesteld. Vooraf krijgen kinderen een intake met een van de leerkrachten en onze locatiedirecteur.

Lestijden:

  • vrijdag: 12 tot 15 uur (inclusief lunch)
  • woensdag: inloop 8.30 tot 12.30 uur (inclusief fruit)

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Mail ons via peuterplus@pcpomiddenbrabant.nl of bel via 076 565 5842.

peuterplus kinderopvang breda