Expat kinderen

Terugkerende expat kinderen zijn van harte welkom op onze school. Juist omdat we gemiddeld 40 expat kinderen per jaar op school hebben bieden we hun extra begeleiding. Want wonen in het buitenland geeft expat kinderen een rijke ervaring, aan de andere kant vraagt het (terug)gaan naar een Nederlandse school veel van uw kinderen.

Extra begeleiding
De extra begeleiding bieden we op twee niveaus aan: op het cognitieve en het sociaal emotionele vlak. Cognitief ligt de nadruk op het uitbreiden van de woordenschat. Onze ervaring leert namelijk dat hier de grootste uitdaging ligt voor terugkerende expat kinderen. Expat kinderen krijgen daarom wekelijks apart les (45-60 min) in de taalateliers om hun lees- en taalvaardigheid te vergroten.

Ook op sociaal vlak verandert er veel voor uw kinderen, we merken dat kinderen ongemerkt zoekende zijn. Daarom praten we twee keer per maand met de onder-, midden- en bovenbouw expat kinderen over de veranderingen die ze meemaken. Wat hebben ze achtergelaten? Wat zijn de verschillen in onderwijs, denk aan huiswerk, uniformen etc. Juist door samen met elkaar als gelijkgestemde hierover te praten dragen we bij aan de (re)integratie van Nederlandse expat kinderen. Want denken en leven in de Nederlandse taal is anders dan het land waar u nu nog woont.

Wilt u meer weten over onze aanpak met terugkerende expat kinderen? Neem dan contact op met Elise Potter, tel +31 76 56 55 842 of vul het contactformulier in.

_DSC9376
Locatiecoördinator en ervaringsdeskundige.
Elise heeft zelf 11 jaar in het caribisch gebied gewoond.

Leuk om te weten: op onze school krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 Engelse les. Dus ook expat kinderen kunnen hun Engels goed bijhouden.

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s