Visserateliers

Het creatief denken van uw kinderen wordt gestimuleerd in de zogenaamde Visserateliers. Centraal in deze Visserateliers staan de thema’s:

  • ICT-vaardigheden
  • Theater
  • Kidsontspanning
  • Handvaardigheid
  • Tekenen
  • Muziek

Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur nemen alle kinderen van groep 4 t/m 8 gedurende het gehele jaar deel aan de visserateliers. Tijdens de visserateliers komen er twee thema’s aan bod. Die thema’s staan gedurende zeven weken op het programma. Groep 3 sluit aan na de kerstvakantie omdat de eerste helft van het schooljaar in het teken staan van het aanvankelijk leesproces.

Bijvoorbeeld:
Sophie uit groep 5 heeft eerst zeven weken lang tekenen en muziek op donderdagmiddag. Het volgende blok van zeven weken staat ICT en theater centraal. Op deze manier worden de thema’s over het gehele jaar verspreid.

Affiniteit met het vak
De kracht van een visseratelier komt extra tot uiting wanneer het gegeven wordt door een deskundige. Een leerkracht die uitermate goed kan tekenen is de aangewezen persoon voor het visseratelier tekenen. Zo hebben al onze leerkrachten eigen kwaliteiten, die kwaliteiten zetten we in bij de visserateliers. Op deze manier maken wij het onderwijs echt levendig. Dit betekent dat de leerkracht naar de desbetreffende klas toe gaat. Kinderyoga wordt dus gegeven door een leerkracht die daarvoor opgeleid is.

Het schooljaar wordt afgesloten met vissersateliers exclusief. Externe professionals, bijvoorbeeld een programmeur voor het thema ICT, komt dan lesgeven.

 

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s