Bewegingsonderwijs

Iedereen die sport en beweegt voelt zich fitter, sterker en gezonder. Bovendien leren kinderen op deze manier spelenderwijs vele verschillende vaardigheden. Juist daarom hecht onze school veel waarde aan goed bewegingsonderwijs. Uw kinderen sporten daarom 1 keer in de week onder begeleiding van deskundige leerkrachten van onze basisschool.

Om goede kwaliteit sport en gymonderwijs te geven hebben twee van onze eigen leerkrachten een aanvullende opleiding bewegingsonderwijs gevolgd. Tevens zijn we een samenwerking met Breda Actief aangegaan. De sportcoaches van Breda Actief geven ondersteuning tijdens sportlessen.

Groep 3 t/m 8 sport een keer per week in de goed uitgerust gymzalen aan de Viandenlaan. Ook groep 1 en 2 krijgt gymles onder begeleiding van Breda Actief.

Overblijven én sporten 
Naast de wekelijkse sportles worden er ook sportlessen aangeboden tijdens het overblijven. Na het eten kunnen kinderen uit groep 6 en 7 (op de Viandenlaan) drie keer per week, bij toerbeurt, deelnamen aan een sportles. Dit alles onder begeleiding van de sportcoaches van Breda Acties. Voor groep 3, 4, 5, en 8 start dit extra sportaanbod op de Burg. Serrarislaan na de herfstvakantie. Op deze manier wil onze school bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Ook onze schoolpleinen zijn afgelopen zomer (2016) volledig aangepast naar uitdagende speel- en kleuterpleinen.

_DSC-DDV9 (Medium) _DSC-DDV3 (Medium)

 

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s