Atelier ICT

Om de leerlingen van de Dr. De Visserschool voor te bereiden op het functioneren in en anticiperen op een mediarijke maatschappij krijgt elke groep per jaar minimaal één blok atelier ICT. Tijdens dit atelier komen er verschillende onderwerpen aan bod, zoals mediawijsheid, programmeren en grafisch ontwerp. De foto’s in onderstaande galerij geven een impressie van dit atelier.