Vragen en klachten

Klachtenprocedure
Zoals wettelijk is voorgeschreven is ook ons schoolbestuur aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met een klacht nergens anders heen kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan men een beroep doen op deze klachtenregeling c.q. op de vertrouwenspersoon.

Voordat een klacht bij de klachtencommissie komt is het de bedoeling dat u de interne en/of externe vertrouwenspersoon van de school in kennis stelt van de problemen. Hierover leest u meer onder het kopje vertrouwenspersonen. Mocht u ondanks alle inspanningen uw klacht hogerop in de organisatie willen neerleggen, kunt u contact opnemen met de landelijke klachtencommissie PCO.

 
Landelijke klachtencommissie PCO
mw. Mr. A.C. (Achien) Melis-Gröllers, alg. secretaris
mevr. J. (Joyce) Rijsdijk-Koornaar, secretaresse

Postbus 694
2270 AR Voorburg
info@klachtencommissie.org
070 – 3861697
070 – 3481230

 

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s