Verlof en schoolverzuim

Bij het verlenen van verlof volgen wij de regelgeving uit de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de afdeling leerplicht van de Gemeente Breda gemeld. Verlof buiten de door school vastgestelde periodes om kan alleen via een schriftelijk verzoek aan de locatiecoördinator. Download hier het aanvraagformulier voor bijzonder verlof.

Tijdig melden
Voor een bezoek van een paar uur (tandarts, arts, orthodontist etc.) vragen wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind.

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s