Aanmelden leerlingen

Aanmelding leerlingen
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school. Tijdens het kennismakingsbezoek informeren we u uitgebreid over onze school, het onderwijs en wat we verder te bieden hebben. U kunt de sfeer van de school proeven en er is tijd om antwoord te krijgen op uw vragen. U kunt een afspraak maken met Elise Potter, de locatieleider.

Inschrijving en `intake´
Uw kind mag naar school als het 4 jaar oud is. Als u uw kind wilt inschrijven op onze school, volgt er een kort gesprek over uw kind en uw verwachtingen met betrekking tot onderwijs en zorg ten behoeve van uw kind. Tijdens het gesprek nemen we een aantal vragen met u door over de ontwikkeling, de gezondheid van uw kind en specifieke aandachtspunten. Voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat, zal de leerkracht waar uw kind zijn/haar schooltijd begint nog op huisbezoek komen. U kunt dan nog specifieke informatie geven aan de ‘eigen juf’.

Het aanmeldingsformulier, AVG formulier en verdere relevante informatie krijgt u mee na het kennismakingsgesprek met de locatieleider. Wanneer u al een schoolgaand kind op onze school heeft, is het aanmeldingsformulier zonder voorafgaand kennismakingsgesprek te verkrijgen bij de locatieleider of via de administratie (drdevisser@pcpomiddenbrabant.nl).

 

 

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s