Week 3, groep 5/6 b

1 september 2013, 

Na drie weken school is het eerste blok van rekenen, taal en spelling behandeld. De kinderen mochten afgelopen vrijdag laten zien hoe goed zij het blok van taal beheersen. N.a.v. de resultaten krijgen de kinderen komende week een takenbriefje. De onderdelen die nog niet goed beheerst worden, zullen samen met de leerkracht nogmaals besproken en gemaakt worden. De kinderen krijgen een verrijkingstaak voor de onderdelen die ze wel goed beheersen.

IMG_6992   IMG_6993

Voor groep 5 ging het om de volgende onderdelen: * De woorden van zinnen in de goede volgorde zetten * De betekenis van een woord afleiden uit de context * De goede persoonsvorm in de zin zetten * Woorden sorteren * Ontbrekende letters van het alfabet aanvullen

Voor groep 6 ging het om de volgende onderdelen: * Zelfstandige naamwoorden en werkwoorden in een zin kunnen benoemen * Persoonsvorm in een vraagzin kunnen benoemen * Tegenstellingen * Tijdsbegrip

Komende week mogen de kinderen een toets maken van rekenen en van spelling.

Ondertussen is er in onze vlinderbak veel bedrijvigheid. De rupsen eten hun buikje vol (en poepen veel!!!) en de eerste rups begint al aan zijn metamorfose. Uit alle 5 poppen die we hadden gekregen zijn prachtige koolwitjes gekomen. Helaas weten we niet wat er met de eitjes is gebeurd. Het zal een mysterie blijven.

De kinderen zijn begonnen om iets te maken voor Amy, de baby voor juf Sandra. Maar ja, aangezien ook zij de site leest zullen we daar niets over verklappen.. ;)

Met tekenen zijn we bezig met onderstaand prentenboek. Misschien kan uw kind wel iets vertellen over onderstaande foto?

IMG_6994