Week 25, groep 5/6 b

1 februari 2014,

Was het maar het hele schooljaar Nationale Voorleesdagen! Wat hebben we genoten van de ouders die in de klas hebben voorgelezen. Wat was het cool om je eigen ouder in de spotlights te zien. En natuurlijk ook het boek dat met zo veel zorg was uitgekozen! Bedankt!

IMG_8325   IMG_8326   IMG_8327   IMG_8329   1001004006539993_01

Groep 6 heeft het met geschiedenis over de Franse Tijd. Een ingewikkeld stukje geschiedenis over de regenten, de schutterij, patriotten, Willem V die naar Engeland vluchtte, zijn zoon Willem I die onze koning werd…. Misschien leerzaam om thuis samen een leesboek over dit onderwerp te lezen. In het kader van 200 jaar koninkrijk zijn er op internet ook verschillende filmpjes te bekijken. Het zou fijn zijn als u samen met uw kind over dit geschiedenis onderwerp kunt praten. Het helpt uw kind vast om zich de stof eigen te maken!

Groep 5 heeft het over dijken, zandzakken, de dijkgraaf, turf, windmolens. We hebben in de klas filmpjes bekeken over dijken. Maar ook over dijken die doorbreken en de watersnood van 1953. Veel opa’s en oma’s die hier ooit wel eens over hebben verteld aan de kinderen. Ga vooral eens met uw kind lopen over een natuurlijke dijk. Leg het begrip stroomopwaarts, stroomafwaarts, linkeroever, rechteroever uit. Op school hebben we in de watertafel een simpele dijkdoorbraak laten zien.

jn54-2   250px-Napoleonbonaparte_coloured_drawing