Nieuwsbrief 2013-2014

10 augustus 2013

Nieuw-logo-Dr.-De-Visserschool3

Beste ouders, verzorgers,

Vandaag is de laatste dag van de schoolvakantie en maandag worden alle kinderen weer op school verwacht. De leerkrachten hebben hun lokaal  ingericht en hebben  zin om aan de slag te gaan! Hopelijk kunt u terugkijken op een fijne vakantie en heeft uw zoon en/of dochter ook weer zin om naar school te gaan.

We starten dit jaar met 4 nieuwe leerkrachten, een nieuwe intern begeleider en een nieuw managementteam, dat bestaat uit een locatiecoördinator en een clusterdirecteur. Kortom, veel nieuwe gezichten en een nieuwe organisatiestructuur. In de eerstvolgende nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich kort aan u voor en willen we u informeren over onze doelen van aankomend jaar.

In deze brief informeren we u alvast over een aantal organisatorische zaken die van belang zijn voor aankomende maandag.

Wij gaan met veel energie en optimisme het komend jaar tegemoet en hopen er samen met de kinderen en u een goed jaar van te maken!

Hartelijke groeten,
IMG_5743_bew  foto inez                                               IMG_5760_bew foto elise

Elise Potter                                                                       Inez Wolters
Locatiecoördinator                                                        Clusterdirecteur


Eerste schooldag

Alle kinderen zijn aankomende maandag van harte welkom in hun eigen groep. Ouders die het leuk vinden om mee naar binnen te gaan zijn van harte welkom. Inez Wolters is aanwezig op de hoofdlocatie en Elise Potter is aanwezig op de Viandenlaan.


Schooltijden

De schooltijden zijn veranderd. De tijden zijn:

8.30  –  12.00 uur

13.00 – 15.00 uur
Overblijven

De kinderen die overblijven eten in de klas met de leerkracht en gaan daarna onder begeleiding van de overblijfouders naar buiten. Tijdens het overblijven wordt er voorgelezen of kijken we naar een educatief programma op het digibord. De kinderen van groep 1 en 2 mogen om 12.55 als de bel gaat naar binnen worden gebracht indien uw kind niet overblijft. Voor de kinderen van groep 3 geldt dat de eerste weken van dit schooljaar. Bij regen worden er spelletjes in de eigen klas gedaan.

 
Luizencapes

Voor de vakantie zijn de luizencapes mee naar huis gegaan. Wilt u ze weer mee naar school nemen?


Schoolkalender

Maandag ontvangt uw zoon of dochter de jaarkalender. In deze kalender staan alle data en informatie over de school.


Communicatie

We proberen u zo goed mogelijk te informeren over het beleid en over organisatorische zaken van de school. U ontvangt elke maand een nieuwsbrief.

Mocht u vragen hebben over uw zoon en/of dochter, dan kunt u terecht bij de leerkracht. Zijn de vragen gericht op organisatorische zaken dan kan de locatiecoördinator, Elise Potter  u verder helpen, wilt u iets weten of heeft u vragen met betrekking tot beleidszaken van de school kunt u contact opnemen met de directeur, Inez Wolters

De contactgegevens kunt u vinden in de schoolkalender.

TOT MAANDAG!!